Pracownicy

PRACOWNICY SZKOŁY I ICH FUNKCJE

 

Blicharska Barbara - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Górecka Renata -  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczyni w świetlicy

Kraśnicka Andżelina - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Mysiak Janina - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Pawlik Teresa - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Prabucka Elżbieta - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Tarnowska Barbara - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Udzielak Iwona - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Smusz-Sawin Urszula - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wiaderna Alicja - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych

Grygorcewicz Monika - nauczycielka języka polskiego

Rzeźwicka Jolanta - nauczycielka języka polskiego

Kwiatkowska Edyta - dyrektor i nauczycielka języka polskiego

Zarzycka Barbara - nauczycielka języka polskiego i historii i społeczeństwa

Krajewska Joanna - nauczycielka muzyki

Grzęda Agnieszka - nauczycielka plastyki i zajęć technicznych

Kraśnicka Aleksandra - nauczycielka języka angielskiego

Kowalska Edyta - nauczycielka języka niemieckiego

Kucharska Jolanta - nauczycielka języka niemieckiego

Walczak-Barchacka Jolanta - nauczycielka języka niemieckiego i języka angielskiego

Żmuda Joanna - nauczycielka języka angielskiego

Burdziłowska-Gordzicz Iwona - nauczycielka przyrody

Musiał Renata - nauczycielka przyrody i matematyki

Ostrowski Robert - nauczyciel zajęć komputerowych, zajęć technicznych i matematyki

Raszczuk Joanna - nauczycielka matematyki

Świerzko Joanna - nauczycielka matematyki

Zarzycki Jerzy - nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

Górska Marta - nauczycielka zajęć fizycznych

Kwieciński Rafał - nauczyciel zajęć fizycznych

Kamińska Barbara - wicedyrektor i nauczycielka zajęć fizycznych

Zięba Daniel - nauczyciel zajęć fizycznych

Aniołowska Bogusława - nauczycielka religii

Tsarakhov Maria - nauczycielka religii

Golsztajn Janina - nauczycielka bibliotekarka i historii i społeczeństwa

Łuksza Monika - nauczycielka bibliotekarka

Sulik Katarzyna - wychowawczyni w świetlicy

Lendzian Barbara - wychowawczyni w świetlicy

Cichewicz Lucyna - pedagog 

Dubas Beata - nauczyciel wspomagający

Długosz-Krzyżanowska Patrycja - nauczyciel wspomagający

Kalina Ewa - nauczyciel wspomagający

 

Macias Danuta - kierownik gospodarczy

Odyniec Władysława - specjalista d/s ogólnoszkolnych

Frąszczak Mirosław - konserwator

Hubicka Bożena - robotnik gospodarczy

Piasecka Agnieszka - robotnik gospodarczy

Woźniak Magdalena - robotnik gospodarczy

Szewc Monika - robotnik gospodarczy