Humanistyczne

Szukaj

LAUREACI KONKURSU ORATORSKIEGO
„I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” (etap szkolny i kwalifikacja do finału wojewódzkiego)

Miło nam poinformować, że 23 kwietnia 2018r. szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Monika Grygorcewicz, p. Katarzyna Sulik, p. Jolanta Rzeźwicka oraz p. Barbara Zarzycka wyłoniła dwoje laureatów prestiżowego konkursu oratorskiego „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” (kategoria wiekowa: uczniowie klas 6 i 7 szkół podstawowych). Laureatami konkursu zostali:
1. Julianna Szafrańska z klasy 7b
2. Dawid Pronkiewicz z klasy 6a
Nasi uczniowie 18 maja 2018r. powalczą o laur zwycięstwa, prezentując swoje przemowy przed szerszą publicznością w CIK „Orzeł” , co stanowi zarówno wyróżnienie, jak i wielkie wyzwanie. Warto dodać, że konkurs został objety patronatem:
• Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
• Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauki,
• Polskiego Związku Logopedów,
• Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Dodatkowe informacje o konkursie
Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej autoprezentacji, odwaga w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażowanych obywateli w życiu społeczeństwa.
Konkurs „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” pozwoli uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.
Przedmiot konkursu:
Napisanie i wygłoszenie przemówienia na temat mieszczący się w kategorii „Świat wokół mnie”, skierowanego do rówieśników, zwracającego uwagę na warte popularyzowania lub niewłaściwe zjawiska dostrzegane przez uczestników.
Cele konkursu:
• popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną,
• przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób.
Demostenes (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, obrońca demokracji. Człowiek, który – dzięki wytrwałości, konsekwencji i determinacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukcesu.

DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI „PEGAZIK” - ETAP POWIATOWY

Dawid Pronkiewicz, uczeń klasy 6a z naszej szkoły, ponownie zadziwił swoją recytacją i 8 marca 2018 r. w etapie powiatowym XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” dla uczniów klas 4 - 6 otrzymał nagrodę, która kwalifikuje go do reprezentowania powiatu bolesławieckiego w finale konkursu, który odbędzie się 26 kwietnia bieżącego roku.
Dziękujemy Dawidowi za wspaniałą recytację, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach konkursowych.

ALFIK HUMANISTYCZNY

Dnia 13 grudnia 2017 r. obyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. Wzięło w nim udział ponad 17 tys. uczestników, wśród nich 9 uczniów naszej szkoły. którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki.
Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów.

Klasa

Imię i nazwisko

ucznia

Miejsce

w województwie

Miejsce

w kraju

Nagroda

3 MAJA CZARNA            83 862 Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
4 NATASZA KOTOWSKA       20 163 Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
4 MILENA PRZYBYLSKA      233 1835 Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
4 ANDRZEJ NAWARA         284 2256 Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
5 WOJCIECH KIJANKA       46 382 Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
6 WOJCIECH RASZCZUK      5 26 Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
6 JAKUB KORZENIEWICZ     43 350 Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
6 POLA WIŚNIEWSKA        64 581 Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
6 ALEKSANDRA JOPKIEWICZ  83 705 Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
 

XXII DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK

20 lutego dobył się XXII Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Organizatorem etapu miejskiego był Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
Wśród 29 recytatorów reprezentujących bolesławieckie szkoły było również 5 miłośników poezji z naszej "Czwórki". Uczestnicy konkursu wykonywali jeden utwór – wiersz lub fragment prozy, a jego interpretację oceniało jury w składzie: pani Ewa Ołenicz - Bernacka i pani Urszula Frąszczak - Matyjewicz.
Ocenie podlegał dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Na dalszym etapie konkursu szkołę będzie reprezentował Dawid Pronkiewicz uczeń klasy 6 b, który brawurową recytacją "Lemurii" zapewnił sobie miejsce wśród laureatów etapu miejskiego.
Jury doceniło również recytację Jagody Jankowskiej z klasy 6 C oraz recytację Franciszka Popielarza z klasy 4 a, którzy otrzymali wyróżnienia.


GRATULUJEMY!!!

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Kolejny etap zmagań konkursowych za nami. 29 listopada 2017r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział 37 uczestników z klas 4-7. Przed jurorami zaprezentowali wiersze oraz fragmenty prozy.
Laureatami tego etapu zostali: Dawid Pronkiewicz z klasy 6 „a”, który zaprezentował tekst Leszka Kołakowskiego pt. „Lemury”, Jagoda Jankowska uczennica klasy 6 „c” recytująca fragment opowiadania „Gorzka czekolada” Barbary Kosmowskiej, Julianna Szafrańska z klasy 7 „b” prezentująca fragment prozy Katarzyny Grocholi zatytułowany „Trzepot skrzydeł”, Klara Łasica uczennica klasy 5 „c”, która wyrecytowała wiersz Joanny Papuzińskiej o niezwykle skomplikowanym tytule „Konstantynapolitańczykowianeczka” oraz Franciszek Popielarz – uczeń klasy 4 „a” deklamujący fragment prozy „Straszny krokodyl Zenon” autorstwa Ewy Dafner.
Dodatkowo jury przyznało dwa wyróżnienia: Milenie Przybylskiej z klasy 4 „d” za piękną recytację wiersza Elizy Rozdoby „Modna świnka” i Miłoszowi Wójcikowi z tej samej klasy, w który zaprezentował wiersz „Barania głowa” autorstwa Bogdana Brzezińskiego.
Laureaci tego etapu będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach miejskich XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK dla uczniów szkół podstawowych 2018.
Życzymy powodzenia.