Humanistyczne

Szukaj

SUKCES „COOLTURALNYCH”


26.05.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Celem konkursu było promowanie edukacji teatralnej wśród dzieci, integracja dziecięcego środowiska teatralnego oraz kształtowanie kreatywnych postaw dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej.
W przeglądzie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych (do la 14) oraz zespoły teatralne z placówek oświatowych i oświatowo-kulturalnych.
Forma prezentacji była dowolna - spektakle muzyczne, teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr tańca, a spektakle były oparte o własne autorskie scenariusze i adaptacje wybranych tekstów kultury.
Ocenie podlegały: dobór repertuaru, inscenizacja, reżyseria i choreografia, oryginalność pomysłu oraz ogólny wyraz artystyczny i sceniczny.
Grupa teatralna „COOLTURALNI” w składzie: Natalia Fryc, Hanna Jarczyńska, Kuba Radziński, Victoria Schafer, Oliwia Czuchraj, Aleksandra Kołodyńska oraz Klara Łasica z klasy 5 C reprezentująca naszą szkołę, zdobyła jedną z trzech równorzędnych nagród.


Gratulujemy sukcesu!!!

SUKCES JAGODY!

Z radością informujemy, że nasza uczennica Jagoda Jankowska z klasy 6c, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia- losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922”- kategoria projekt edukacyjny. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

V POWIATOWA OLIMPIADA BIBLIJNA „EWANGELIA ŚW. MATEUSZA”

Dnia 24 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły brali udział w V Powiatowej Olimpiadzie Biblijnej „Ewangelia św. Mateusza”. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie 62 najzdolniejszych uczniów z powiatu bolesławieckiego zmagało się z trudnymi zadaniami sprawdzającymi szczegółową wiedzę dotyczącą znajomości tekstu ewangelii wg św. Mateusza. Jest nam ogromnie miło poinformować, że Wojciech Raszczuk zajął II miejsce, a Jagoda Jankowska otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.

NASZE UCZENNICE WŚRÓD NAJLEPSZYCH MŁODYCH PISARZY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO!

Miło jest nam poinformować, że sześć naszych uczennic zakwalifikowało się do finału konkursu literackiego pt. „Świat przyszłości”. Konkurs został zorganizowany przez wydawnictwo FIDA i polegał na napisaniu pracy o swoim wyobrażeniu przyszłości (kategoria wiekowa- klasy 5 i 6) lub na temat zagrożeń, możliwości lub wyznawanych wartości w przyszłości (kategoria wiekowa- klasy 7).
Nasze uczennice napisały niezwykle kreatywne opowiadania oraz rozprawki, które ukażą się drukiem już w sierpniu bieżącego roku w książce pt. „Świat przyszłości. Zbiór najlepszych opowiadań uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego i opolskiego” .
Cieszymy się z bogatej wyobraźni i barwnego języka naszych uczennic, jak również z ich sukcesu, który buduje pozytywny wizerunek szkoły w województwie oraz w kraju.
A oto nasze laureatki:
a) kategoria młodsza (uczniowie klas 5 i 6):
    1. Oliwia Cieśla, kl. 5a
    2. Weronika Grum, kl. 5a
    3. Natalia Fryc, kl. 5c
b) kategoria starsza (uczniowie klas 7):
    1. Maja Sarkowicz, kl. 7c
    2. Sara Węglicka, kl. 7c
    3. Natalia Remiszewska, kl. 7a

JULIANNA SZAFRAŃSKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE !

SUKCES W FINALE KONKURSU ORATORSKIEGO „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ”

Z wielką radością informujemy, że uczennica klasy 7b, Julianna Szafrańska, 18 maja 2018r. zdobyła w Finale Wojewódzkim Konkursu Oratorskiego „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” najwyższą lokatę!
Julianna wygłosiła przemowę dotyczącą wyjątkowości każdego człowieka i jego piękna wynikającego z faktu bycia niepowtarzalną jednostką. W swoim wystąpieniu poruszyła również kwestię obojętności wobec otaczających nas ludzi oraz potrzebę dostrzeżenia w drugim człowieku tego, co najważniejsze- jego uczuć, emocji i wrażliwości. Pozytywny obraz społeczeństwa, zobrazowany w niezwykle elokwentny sposób, zyskał na wartości również dzięki faktowi, że Julianna przedstawiła go z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym, w bardzo naturalny i przekonujący sposób, co jest istotą sztuki oratorskiej.
Informacje o konkursie
Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej autoprezentacji, odwaga w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażowanych obywateli w życiu społeczeństwa.
Konkurs „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” pozwala uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.
Cele konkursu:
• Popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób.
• Przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
Konkurs objęty jest patronatem:
• Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
• Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauki,
• Polskiego Związku Logopedów,
• Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Demostenes (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, obrońca demokracji. Człowiek, który – dzięki wytrwałości, konsekwencji i determinacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukcesu.