Humanistyczne

Szukaj

LAUREACI KONKURSU ORATORSKIEGO
„I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” (etap szkolny i kwalifikacja do finału wojewódzkiego)

Miło nam poinformować, że 23 kwietnia 2018r. szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Monika Grygorcewicz, p. Katarzyna Sulik, p. Jolanta Rzeźwicka oraz p. Barbara Zarzycka wyłoniła dwoje laureatów prestiżowego konkursu oratorskiego „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” (kategoria wiekowa: uczniowie klas 6 i 7 szkół podstawowych). Laureatami konkursu zostali:
1. Julianna Szafrańska z klasy 7b
2. Dawid Pronkiewicz z klasy 6a
Nasi uczniowie 18 maja 2018r. powalczą o laur zwycięstwa, prezentując swoje przemowy przed szerszą publicznością w CIK „Orzeł” , co stanowi zarówno wyróżnienie, jak i wielkie wyzwanie. Warto dodać, że konkurs został objety patronatem:
• Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
• Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauki,
• Polskiego Związku Logopedów,
• Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Dodatkowe informacje o konkursie
Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej autoprezentacji, odwaga w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażowanych obywateli w życiu społeczeństwa.
Konkurs „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” pozwoli uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.
Przedmiot konkursu:
Napisanie i wygłoszenie przemówienia na temat mieszczący się w kategorii „Świat wokół mnie”, skierowanego do rówieśników, zwracającego uwagę na warte popularyzowania lub niewłaściwe zjawiska dostrzegane przez uczestników.
Cele konkursu:
• popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną,
• przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób.
Demostenes (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, obrońca demokracji. Człowiek, który – dzięki wytrwałości, konsekwencji i determinacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukcesu.