Humanistyczne

Szukaj

JULIANNA SZAFRAŃSKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE !

SUKCES W FINALE KONKURSU ORATORSKIEGO „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM! DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ”

Z wielką radością informujemy, że uczennica klasy 7b, Julianna Szafrańska, 18 maja 2018r. zdobyła w Finale Wojewódzkim Konkursu Oratorskiego „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” najwyższą lokatę!
Julianna wygłosiła przemowę dotyczącą wyjątkowości każdego człowieka i jego piękna wynikającego z faktu bycia niepowtarzalną jednostką. W swoim wystąpieniu poruszyła również kwestię obojętności wobec otaczających nas ludzi oraz potrzebę dostrzeżenia w drugim człowieku tego, co najważniejsze- jego uczuć, emocji i wrażliwości. Pozytywny obraz społeczeństwa, zobrazowany w niezwykle elokwentny sposób, zyskał na wartości również dzięki faktowi, że Julianna przedstawiła go z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym, w bardzo naturalny i przekonujący sposób, co jest istotą sztuki oratorskiej.
Informacje o konkursie
Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej autoprezentacji, odwaga w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażowanych obywateli w życiu społeczeństwa.
Konkurs „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski Uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” pozwala uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.
Cele konkursu:
• Popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób.
• Przygotowanie do udziału w życiu publicznym.
Konkurs objęty jest patronatem:
• Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
• Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauki,
• Polskiego Związku Logopedów,
• Prezydenta Miasta Bolesławiec.
Demostenes (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, obrońca demokracji. Człowiek, który – dzięki wytrwałości, konsekwencji i determinacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukcesu.