Humanistyczne

Szukaj

SUKCES „COOLTURALNYCH”


26.05.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Celem konkursu było promowanie edukacji teatralnej wśród dzieci, integracja dziecięcego środowiska teatralnego oraz kształtowanie kreatywnych postaw dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej.
W przeglądzie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych (do la 14) oraz zespoły teatralne z placówek oświatowych i oświatowo-kulturalnych.
Forma prezentacji była dowolna - spektakle muzyczne, teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr tańca, a spektakle były oparte o własne autorskie scenariusze i adaptacje wybranych tekstów kultury.
Ocenie podlegały: dobór repertuaru, inscenizacja, reżyseria i choreografia, oryginalność pomysłu oraz ogólny wyraz artystyczny i sceniczny.
Grupa teatralna „COOLTURALNI” w składzie: Natalia Fryc, Hanna Jarczyńska, Kuba Radziński, Victoria Schafer, Oliwia Czuchraj, Aleksandra Kołodyńska oraz Klara Łasica z klasy 5 C reprezentująca naszą szkołę, zdobyła jedną z trzech równorzędnych nagród.


Gratulujemy sukcesu!!!