Inne

Szukaj

"Z NAMI BEZPIECZNIEJ"

W dniu 25 października 2017 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec. Konkurs swoim zakresem objął szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Pytania dotyczyły ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku podczas ferii i wakacji, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważnym elementem konkursu było również sprawdzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, a w szczególności właściwego postępowania z różnego rodzaju odpadami.
Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 27 pytania z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz wiedzy ekologicznej. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Kolejna część wymagała od uczestników znajomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych. W wyniku tej rywalizacji w klasyfikacji klas IV nasza drużyna w składzie: Jakub Mazur, Nela Łucka i Oliwia Gruszczak zajęła trzecie miejsce.
Na poziomie klas V pierwsze miejsce wywalczyła drużyna naszej szkoły w składzie: Oliwia Czuchraj, Michał Kołodziej, Kacper Kręgiel.
Na poziomie klas VI nasi uczniowie tj. Dawid Pronkiewicz, Natalia Gorlach, Oliwia Rosińska zajęli trzecie miejsce.
Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego zdobyła nasza uczennica Oliwia Gruszczak.

MAŁY RATOWNICZEK

5 czerwca 2017 r. odbyły się powiatowe zawody pierwszej pomocy pt. "Mały Ratowniczek" zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu. Konkurs składały się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Druga część -praktyczna polegała na sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych.
Uczniowie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową, udzielali pomocy w przypadku krwotoku, złamania otwartego, padaczki i omdlenia. Rodzaje scen pozorowanych na każdym ze stanowisk były nieznane dla zawodników.
Drużyna naszej szkoły w składzie: Julia Słota, Wiktor Kuczyński i Magdalena Bielak zajęli pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

"Z NAMI BEZPIECZNIEJ"

W dniu 18 października 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji konkursu pt. "Z Nami Bezpieczniej" zorganizowanego przez Straż Miejską w Bolesławcu.  Konkurs  dotyczył bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, jak również bezpiecznego wypoczynku  w czasie wakacji i ferii zimowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zawody podzielone były na trzy części. Pierwsza - to  test wyboru składający się z 22 pytań z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Ostatni etap wymagał od uczestników znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych. W wyniku tej rywalizacji w klasyfikacji klas IV zwyciężyła reprezentacja naszej szkoły w składzie: Oliwia Czuchraj, Michał Kołodziej, Kacper Kręgiel.  Natomiast na poziomie klas VI nasze uczennice Julia Słota, Paulina Kadysz i Samanta Blacha zajęły II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

24 Maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kruszynie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej "Znam Dzieje Apostolskie", w konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV - VI.
Jagoda Jankowska z klasy V C zajęła II miejsce w powiecie. Uczennica wykazała się dużą znajomością kolejnej i trudnej księgi Pisma Świętego. Serdecznie gratulujemy.

XIII ZŁAZ ODDZIAŁU PTSM W BOLESŁAWCU

25 września 2016r. odbył się Złaz Oddziału PTSM w Bolesławcu. Celem złazu było uczczenie Światowego Dnia Turystyki oraz 90 lat istnienia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce. Był to już trzynasty złaz organizowany w Bolesławcu. I tym razem nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły.
Podczas wędrówki po mieście dzieci zapoznawały się z jego zabytkami, pomnikami przyrody i terenami zielonymi. Młodzi turyści zdobywali też punkty do odznak turystycznych. Zakończenie złazu nastąpiło na terenie OWS przy ul. Spacerowej, gdzie zostały wręczone nagrody dla najlepszych „złazowiczów”. Wśród nagrodzonych były też uczennice naszej szkoły.
Klara Łasica z klasy 4 „c” zajęła I miejsce w konkursie na trasie przyrodniczej „Zielony Bolesławiec”. Tuż za Klarą uplasowała się jej koleżanka z klasy Martyna Topol, zdobywczyni II miejsca.
Gratulujemy dziewczynom.