Inne

Szukaj

"Z NAMI BEZPIECZNIEJ"

W dniu 25 października 2017 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec. Konkurs swoim zakresem objął szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Pytania dotyczyły ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku podczas ferii i wakacji, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważnym elementem konkursu było również sprawdzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, a w szczególności właściwego postępowania z różnego rodzaju odpadami.
Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 27 pytania z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz wiedzy ekologicznej. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Kolejna część wymagała od uczestników znajomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych. W wyniku tej rywalizacji w klasyfikacji klas IV nasza drużyna w składzie: Jakub Mazur, Nela Łucka i Oliwia Gruszczak zajęła trzecie miejsce.
Na poziomie klas V pierwsze miejsce wywalczyła drużyna naszej szkoły w składzie: Oliwia Czuchraj, Michał Kołodziej, Kacper Kręgiel.
Na poziomie klas VI nasi uczniowie tj. Dawid Pronkiewicz, Natalia Gorlach, Oliwia Rosińska zajęli trzecie miejsce.
Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego zdobyła nasza uczennica Oliwia Gruszczak.