Edukacja wczesnoszkolna

Szukaj

"TEATR I JA"

Uczniowie klasy 3 c biorą udział w projekcie edukacyjnym "Teatr i ja". Pod opieką wychowawczyni pani Jolanty Rzeźwickiej uczestniczą w zajęciach teatralnych prowadzonych przez instruktora teatralnego - panią Anetę Ćwieluch.
"Spotkanie z teatrem" ma charakter warsztatów, w ramach których dzieci mają ćwiczenia z dykcji i wymowy, ruchu scenicznego, koncentracji i świadomości ciała, interpretacji tekstu oraz zadań aktorskich. Poznają możliwości swojego ciała, głosu i uruchomiają wyobraźnię. Jednym z wiodących zadań projektu jest doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie jakim będzie przedstawienie teatralne.