Matematyczno-przyrodnicze

Szukaj

JEDEN Z DZIESIĘCIU

W dniu 30 października odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczo-ekologiczny pt. " Jeden z dziesięciu". Uczniowie wyłonieni wcześniej w eliminacjach klasowych rywalizowali między sobą na poziomie klas IV, V i VI-tych. W ocenie zawodników pomagała pani Katarzyna Graczyk z Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu. Oto wyniki:
na poziomie klas IV- tych:
    I miejsce - Nela Łucka
    II miejsce - Maciej Graczyk
    III miejsce - Milena Przybylska
na poziomie klas V-tych:
    I miejsce - Klara Łasica
    II miejsce - Wojciech Kijanka
    III miejsce - Oliwia Czuchraj
na poziomie klas VI - tych:
    I miejsce - Wojciech Raszczuk
    II miejsce - Pola Wiśniewska
    III miejsce - Seweryn Ramza
Nagrody ufundował Urząd Miasta, za które serdecznie dziękujemy.

UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

Dnia 4 kwietnia 2017 r. w Jeleniej Górze odbył się XIII Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży pt. " Uczę się bezpiecznie żyć". Na poziomie klas IV - VI rywalizowało 30 zespołów z regionu jeleniogórskiego, naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Słota, Natalia Gorlach i Wiktor Kuczyński. Nasi uczniowie musieli wykazać się wiedzą praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy i teoretyczną dotyczącą edukacji ekologicznej, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Nasz zespół zajął drugie miejsce, 10 maja 2017r. weźmie udział w zawodach wojewódzkich.


Na poziomie klas I - III uczniowie naszej szkoły: Marta Zajączkowska, Nela Łucka i Jakub Mazur uplasowali się na ósmym miejscu. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

W dniach 6 i 9 lutego 2017 r. odbyły się w naszej szkole konkursy dotyczące pierwszej pomocy, na poziomie klas młodszych i starszych.
Konkursy składały się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Druga część -praktyczna polegała na sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych.
Trzecioklasiści udzielali pomocy przy krwawieniu z nosa, skaleczeniu i układali osobę oddychającą, nieprzytomną w pozycji bezpiecznej. Uczniowie starszej grupy wiekowej wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową, udzielali pomocy w przypadku krwotoku i przewracali osobę poszkodowaną z pozycji na brzuchu na plecy. Rodzaje scen pozorowanych na każdym ze stanowisk były nieznane dla zawodników. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszą drużynę z klas trzecich w składzie: Jakub Mazur, Marta Zajączkowska, Nela Łucka. Na poziomie klas IV - VI zwycięzcami zostali: Julia Słota, Natalia Gorlach i Wiktor Kuczyński.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom szkolnych eliminacji życzymy sukcesów na konkursie w Jeleniej Górze.

„WIEŻA BABEL”

W sobotę 28 stycznia pięciu naszych uczniów wzięło udział w finale konkursu „Wieża Babel”. Po przejściu eliminacji w grudniu naszą szkołę reprezentowali: Konrad Andruchów z klasy szóstej i piątoklasiści: Jakub Korzeniewicz, Igor Markiewicz, Wojciech Raszczuk i Michał Silski.

„Wieża Babel” to konkurs lingwistyki matematycznej, w którym trzeba wykazać się wiedzą językową, a przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia i odgadywania prawidłowości w strukturach języków z całego świata. I tak na przykład uczniowie musieli na podstawie kilku skąpych informacji zapisać wyrażenie „trzy zielone czworokąty” w języku suahili. Suahili to popularny język środkowej i wschodniej Afryki, urzędowy w kilku państwach. Słowami suahilijskimi są imiona wielu postaci filmu „Król Lew” i jego główne motto „hakuna matata”.
Kolejne wyzwanie to odgadnięcie kilku zasad tworzenia zdań w algebrze Linzbacha i zapisanie paru zdań w tym kodzie. Następne wyzwanie to odgadnięcie sposobu zapisu relacji pokrewieństwa i powinowactwa w języku baskijskim i ustalenie kto jest kim dla kogo.
Zadaniem najwyżej punktowanym było odszyfrowanie zapisu czasu w języku estońskim i zapisanie kilku określeń godzin w tym języku.
Dla osób, które chciałyby spróbować rozwiązać zadania z konkursu, dostępne są pod adresem (ZOBACZ >>>).
Zadania okazały się bardzo trudne, ale takie było założenie organizatorów. Dzięki temu można było łatwiej wyłonić laureatów. Wśród nich znaleźli się dwaj nasi uczniowie: Konrad Andruchów (3. miejsce) i Jakub Korzeniewicz (8. miejsce). Pozostałym naszym uczniom zabrakło niewiele punktów do zdobycia tytułu laureata. Nieskromnie można dodać, że więcej niż jednego laureata oprócz naszej szkoły miała tylko jedna – SP Academos z Krakowa. Pełna lista laureatów.
Pod tym adresem można obejrzeć film z omówienia zadań i wręczenia dyplomów i nagród laureatom.
Życzymy naszym finalistom sukcesów w kolejnej edycji konkursu i zapraszamy kolejnych uczniów do zabawy lingwistyką.

WYNIKI KONKURSU „ALFIK MATEMATYCZNY”

Dnia 23 listopada 2016r. 74 uczniów naszej szkoły przystąpiło do XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło udział ponad 68 tysięcy uczestników z całego kraju, wśród których wyłoniono 448 laureatów. W naszej szkole najlepsze wyniki otrzymali:

Klasa IMIE I NAZWISKO MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE MIEJSCE W KRAJU
2 EMILIA KOPIEC          193 1457
2 NADIA KLIMEK           242 1809
2 MICHAŁ RASZCZUK        383 2822
4 RADOSŁAW BAKALARZ      85 644
5 JAKUB KORZENIEWICZ     4 35
5 WOJCIECH RASZCZUK      5 39
5 POLA WIŚNIEWSKA        51 350
6 KONRAD ANDRUCHÓW       30 222


Serdecznie gratulujemy i czekamy na nadesłanie dyplomów przez organizatora.

Regulamin szkolnego konkursu pt. "Uczę się bezpiecznie żyć"

Cele konkursu:

  • Przygotowanie uczniów do wykonywania czynności ratowniczych.
  • Przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń: pożarem, powodzią, porażenia prądem, porażenia piorunem.
  • Doskonalenie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych, kształtowanie umiejętności powiadamiania o wypadku, zapoznanie ze sposobem postępowania w razie zauważenia wypadku.
  • Wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie gier i zabaw.
  • Zapoznanie z przyczynami wypadków z winy pieszych i kierujących.
  • Zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprzemyślanego posługiwania się niebezpiecznymi narzędziami: np. nóż, nożyczki, zapałki.

SUKCESY MATEMATYCZNE WE WROCŁAWIU

Na początku grudnia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się konkurs matematyczny KOMA. Spośród ponad 900 uczniów z całego Dolnego Śląska w finale wzięły udział 154 osoby. Było wśród nich czworo uczniów naszej szkoły: Konrad Andruchów, Jakub Korzeniewicz, Igor Markiewicz i Wojciech Raszczuk. Po wykładzie na temat hydrologii uczniowie zmagali się z wieloma trudnymi zadaniami, dotyczącymi tego zagadnienia.
Z wielką radością przyjęliśmy informację, o tym że Konrad Andruchów otrzymał tytuł laureata tego konkursu. Pozostali uczniowie również osiągnęli dobre wyniki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.