Matematyczno-przyrodnicze

Szukaj

Organizacja konkursu:

1. Do udziału zapraszamy uczniów klas IV - VI.

2. Jest to konkurs indywidualny.

3. Konkurs będzie się składał z dwóch części. W pierwszej uczestnicy rozwiązują test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Druga część -praktyczna  polega na sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych  oraz umiejętności prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej – przeprowadzonej na fantomie. Rodzaje scen pozorowanych na każdym ze stanowisk pozostaną nieznane dla każdej z osób. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców indywidualnych, decydować o tym będzie największa liczba punków uzyskanych łącznie w części teoretycznej i praktycznej.

4. Termin - 6.02.2016 r., godz. 13.40.

5. Proponowana literatura: Marian Stebelski "Pierwsza pomoc - poradnik dla każdego", Adam Mikołajczak " Pierwsza pomoc".

6. Uczniowie którzy w konkursie zajmą I, II i III i będą systematyczne pogłębiać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy na zajęciach dodatkowych mogą reprezentować szkołę na kolejnym etapie w Jeleniej Górze . Dopuszcza się wybór dodatkowej osoby – rezerwowej, która w sytuacjach losowych zastąpi jednego z uczestników reprezentacji podstawowej.

7. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje pani Renata Musiał.

Tematyka :

 • Zachowanie się w miejscu wypadku,
 • Ocena czynności życiowych i określenie rodzaju pomocy,
 • Wezwanie pogotowia ratunkowego i służb ratunkowych,
 • Pomoc nieprzytomnemu, który oddycha,
 • Pomoc w przypadku niedrożności dróg oddechowych,
 • Ocena stanu poszkodowanego przytomnego,
 • Pomoc nieprzytomnemu, który nie oddycha,
 • Pomoc przy omdleniach,
 • Utonięcia,
 • Padaczka,
 • Pomoc przy krwotoku i wstrząsie,
 • Pomoc przy zranieniach,
 • Pomoc przy amputacji,
 • Pomoc przy ranach kłutych,
 • Pomoc przy złamaniach,
 • Pomoc przy zatruciach
 • Pomoc przy hipotermii, odmrożeniach,
 • Pomoc przy oparzeniach termicznych i chemicznych,
 • Pomoc przy ukąszeniach przez psa, kota i dzikie zwierzęta,
 • Pomoc przy użądleniach.