Matematyczno-przyrodnicze

Szukaj

KONRAD ANDRUCHÓW - PODWÓJNY LAUREAT „ZDOLNEGO ŚLĄZACZKA”

Konrad Andruchów uczeń klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu został podwójnym laureatem Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek w roku szkolnym 2017/2018, prestiżowego konkursu regionalnego, którego organizatorami są Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a wykonawcami Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.
Konkurs odbył się w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, promował wartości edukacje i oczywiście najzdolniejszych Dolnoślązaków, uczniów szkół podstawowych, którzy zdobyli te zaszczytne nagrody. W roku szkolnym 2017/2018 w konkursie „zDolny Ślązaczek” wyłoniono 127 laureatów ze szkół podstawowych - w tym 3 laureatów trzykrotnych i 25 laureatów dwukrotnych.
W Gali Laureatów we Wrocławiu uczestniczyli: Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, Małgorzata Matusiak - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Monika Włodarczyk - Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim uczniowie dolnośląskich szkół i ich rodzice.
Wśród zaproszonych osób był również Konrad, który został laureatem XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek z matematyki i laureatem XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek z języka polskiego. 5 kwietnia 2018 roku w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odebrał dwa pamiątkowe dyplomy, medale oraz nagrody sponsorowane przez władze samorządowe.
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 udowodnił, że w erze kultury obrazkowej i wszechobecnego skrótu myślowego w codziennej komunikacji, możliwa jest fascynacja literaturą, kulturą językową i matematyką - królową nauk.


Konradzie, gratulujemy!