Informacje, komunikaty

Szukaj

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK 

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy lekcja sala
Koło plastyczne A. Grzęda IV-VI 6 5
Zajęcia dodatkowe E. Kowalska 5a-II gr 6 29
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne A. Kraśnicka 3 b 6 29
Kółko historyczne J. Golsztajn 5c 6 biblioteka
Zajęcia dodatkowe E. Kowalska 6b-II gr 7 21
Przygotowanie do konkursów informatycznych J. Zarzycki 5, 6 7 24
Pierwsza Pomoc R. Musiał IV - VI 7 10
Zajęcia rozwijające z matematyki R. Ostrowski 6b 7 8
Zespół wyrównawczy z języka polskiego M. Grygorcewicz 6a, 6b, 6c 7 25
Koło języka angielskiego J. Żmuda 5c 6 22
Logopedia B. Tarnowska 1b 2 29
Kółko języka niemieckiego J. Kucharska 5A 6 29
Zajęcia sportowe z rugby TAG D. Zięba 4 - 6 13.25 –14.55 Boisko, duża sala gim.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki J. Raszczuk 6 7 3

 WTOREK

Zespół wyrównawczy U. Smusz-Sawin IIc 4 śś
Zajęcia wyrównawcze J. Mysiak IIIa 4 3
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze B. Blicharska 3a 4 35
Zajęcia rozwijające z j. polskiego B. Zarzycka 5a 7 28
Zajęcia wyrównawcze z matematyki R. Musiał IVa i Va 14.35 10
Zajęcia indywidualne J. Raszczuk 6 7 3
SKS R. Kwieciński 6 7
SKS R. Kwieciński 6 8

ŚRODA 

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy A. Wiaderna 2e 3 21
Zajęcia wyrównawcze. Doskonalenie techniki czytania oraz pisania. R. Górecka 2B 4 Świetlica środowiskowa
Koło humanistyczne B. Zarzycka

4c,5a,5b,6a,b,c,d

7 28
Zajęcia dla uczniów z indywidualnym tokiem nauczania z matematyki J. Zarzycki 5 7 3
Warsztaty teatralne J. Rzeźwicka 4a, 4c, 4d, 5c 7 27
Warsztaty teatralne J. Rzeźwicka 4a, 4c, 4d, 5c 8 27
SKS M. Górska 5-6 7
SKS M. Górska 5-6 8

 CZWARTEK

Zajęcia doskonalące technikę czytania i pisania T. Pawlik II d 3 31
Koło matematyczne A. Kraśnicka 3 b 4 29
Koło plastyczne B. Blicharska 3a 5 15
Zajęcia wyrównawcze  - j. polski E. Kwiatkowska V b 6 13
Koło czytelnicze R. Górecka 2B 6 Sala nr 19
Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych klasa VI d A. Kraśnicka VI D 7 21
Zajęcia wokalne dla zespołu Oktawa J. Krajewska 3-6 7 14
Zajęcia wokalne dla zespołu Oktawa J. Krajewska 3-6 8 14
Koło przyrodnicze I. Gordzicz 4-6 13.35 – 15.00 9
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów z kl. IVd J. Walczak-Barchacka IVd 6 10
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego J. Żmuda 4-6 7 22

 PIĄTEK 

Koło plastyczne T. Pawlik II d 3 29
Koło matematyczne I. Udzielak 2a 4 św. środ.
Kółko turystyczne A. Wiaderna 2e 5 21
Zajęcia rozwijające z j. polskiego - ortografia E. Prabucka IIId 6 34
Koło naukowe J. Mysiak IIIa 6 29
Zajęcia wyrównawcze J. Rzeźwicka 4a, 4c, 4d, 5c 7 27
Zajęcia rozwijające zainteresowania B. Tarnowska 1a 5 31
Zajęcia sportowe z mini piłki siatkowej. D. Zięba 4 13.25 – 14.55 Duża sala gim.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki R. Ostrowski 6b 7 8
Zajęcia rozwijające B. Zarzycka 6d 7 28