Informacje, komunikaty

Szukaj

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPISÓW DO KLASY I

Informujemy, że szkoła nie prowadzi rekrutacji dzieci na rok szkolny 2017/2018.
Do klasy I przyjmowane będą tylko dzieci z obwodu szkoły.