Informacje, komunikaty

Szukaj

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy

lekcja

lub godziny

sala uwagi
zajęcia wyrównawcze z matematyki Renata Górecka 4c, 4d 7 10
zajęcia rewalidacyjne L.Biskup I C 9.45-10.45 29
zajęcia rewalidacyjne Katarzyna Lasak-Granatowska VI c 13:30-14:30 8
zajęcia logopedyczne Monika Grygorcewicz 5a 6 25
zajęcia rewalidacyjne Monika Grygorcewicz 6b 7 25 zajęcia rewalidacyjne
zajęcia rewalidacyjne Ewa Kalina vc- 1 uczeń 13.25-14.25 32 indywidualne z.rewalidacyjne
zajęcia logopedyczne Lucyna Cichewicz 5c,5d 13.30-14.15 15a
zajęcia rozwijające z matematyki Jerzy Zarzycki 6c 7 15 wolontariat
zajęcia wyrównawcze j. angielski W. Tarczyński 5b 6 4 , II budynek
zajęcia indywidualne – j. angielski W. Tarczyński 6c 7 4 , II budynek
SKS Daniel Zięba 5,6 8,9 Duża sala gimnastczna

WTOREK

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy

lekcja

lub godziny

sala uwagi
zajęcia rewalidacyjne Monika Łuksza V a 13:30 – 14:30 logopedyczna zajęcia  rewalidacyjne
SKS Marta Górska 5a, 5b, 5c 13.30 – 14.30 s. gimnastyczna
konsultacje z fizyki  i chemii I. Masłowska 7a,7b,7c,7d 8 8 wolontariat
zajęcia rewalidacyjne Monika Grygorcewicz 6b 7 25 zajęcia rewalidacyjne
zajęcia wyrównawcze matematyczno- informatyczne Alicja Wiaderna 6c 7 13
zajęcia wyrównawcze matematyczno- informatyczne Alicja Wiaderna 7b, 7c 8 13
zajęcia logopedyczne Lucyna Cichewicz 6a,6b,6c 13.30-14.15 15a
pierwsza pomoc Renata Musiał IV - VII 14.20 - 15.05 10 wolontariat
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze Ewa Kalina świetlica 9.50-10.35 świetlica wolontariat
zajęcia wyrównawcze j. angielski Aleksandra Kraśnicka 7d 1 10  

ŚRODA

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy

lekcja

lub godziny

sala uwagi
zajęcia rewalidacyjne Monika Łuksza V a 13:30 – 14:30 logopedyczna zajęcia  rewalidacyjne
SKS Marta Górska 5a, 5b, 5c 13.30 – 14.30 s. gimnastyczna
zajęcia wyrównawcze z matematyki Renata Górecka 4a, 4b 6 10
zajęcia rewalidacyjne Katarzyna Lasak-Granatowska VI c 13:30-14:30 35
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Katarzyna Lasak-Granatowska II a 15:05-15:50 15 a
zajęcia logopedyczne Monika Grygorcewicz 3d, 4c 4 25
zajęcia logopedyczne Monika Grygorcewicz 4a, 4b, 4d 6 25
zespół wyrównawczy z matematyki Joanna Świerzko 6a, 6b 7 3
zespół wyrównawczy z matematyki Joanna Świerzko 7a, 7b 8 8
zajęcia wyrównawcze Edyta Kowalska Vii 1gr, Vii c 8 21
zajęcia rewalidacyjne Ewa Kalina v c - 1 uczeń 7,50-8,50 35

indywidualne

z. rewalidacyjne

zajęcia wyrównawcze Barbara Blicharska 1a 5 35
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Andżelina Kraśnicka 3b 5 35
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Aleksandra Kraśnicka 5a i 5d 7 lekcja 10
rewalidacja Lucyna Cichewicz Ic 11.35-12.35 15a

CZWARTEK

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy

lekcja

lub godziny

sala uwagi
zajęcia rewalidacyjne Monika Łuksza IV d 10:30-11:30 logopedyczna zajęcia  rewalidacyjne
zespół korekcyjno - kompensacyjny Urszula Smusz-Sawin 3c i 3d 4 śś
zajęcia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, tempo czytania oraz grafizm pisma i tempo pisania Renata Górecka 3b 6 29
zajęcia rozwijające Martyna Daczkowska 3d 4 lekcja 16 wolontariat
zajęcia wyrównawcze Jolanta Rzeźwicka 4a, 4b 7 27
plastyka Agnieszka Grzęda 4 - 7 7 5 wolontariat
rewalidacja Lucyna Cichewicz Ic 11.35-12.35 15a
koło teatralne Jolanta Rzeźwicka 4-5 6 27 wolontariat
koło humanistyczne Barbara Zarzycka

5a,5b,5d

6a,6b

7a,7b,7c,7d

7 28 wolontariat
SKS Daniel Zięba 5 8,9 Duża sala gimnastyczna
SKS Rafał Kwieciński 7 6.50 duża sala gim
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki Andżelina Kraśnicka 5a 6 16
Koło matematyczne Iwona Udzielak 3a 6 lekcja wolontariat
Zaj. wyrównawcze j. polskiego Iwona Udzielak VIa, VIb  7 lekcja 25
Zaj. wyrównawcze j. polskiego Iwona Udzielak VIc  8 lekcja 25
Zajęcia rozwijające umiejętność kształtnego pisania oraz czytania ze zrozumieniem. Renata Górecka 3b 6 29 wolontariat
 

PIĄTEK

Rodzaj zajęć nauczyciel prowadzący klasy

lekcja

lub godziny

sala uwagi
zajęcia rewalidacyjne Monika Łuksza IV d 12:25-13:25 biblioteka zajęcia  rewalidacyjne
zajęcia rewalidacyjne L.Biskup I C 10.40-11.40 5
zajęcia dodatkowe z matematyki  R. Ostrowski 7b 8 lekcja 8 wolontariat
koło matematyczne Joanna Świerzko 4b, 4c 6 3 wolontariat
koło matematyczne Joanna Świerzko 6, 7 8 3
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Barbara Blicharska 1a, 1c 4 35
SKS Daniel Zięba 5 8,9 Duża sala gimnastyczna
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Andżelina Kraśnicka 3a, 3e 5 35
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki Andżelina Kraśnicka 5b, 5d 7 16
Odyseja Umysłu W. Tarczyński 6, 7 8 34 wolontariat