Regulaminy konkursów

Szukaj

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS V-VI NA OBIEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
2. Cele konkursu:
a) zainteresowanie uczniów walorami architektonicznymi Bolesławca i okolic.
b) zachęcenie uczniów do zastosowania techniki komputerowej w tworzeniu modeli przestrzennych.
3. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu:
Nauczyciele informatyki: Robert Ostrowski i Jerzy Zarzycki
4. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
5. Warunki techniczne prac:
a) wykonanie samodzielnie pracy komputerowej, nt. „OBIEKT ARCHITEKTONICZNY” za pomocą programu Google SketchUp,
b) przedstawienie budowli (dom, zamek, most, ....)
c) nieużywanie modeli dostarczonych przez program i bazę internetową,
d) praca może zawierać wypełnione wnętrze modeli (dodatkowe punkty przy ocenie prac),
6. Prace będą oceniane przez Jury złożone z nauczycieli informatyki. Przewiduje się przyznanie miejsc od I do III. Laureaci i uczestnicy otrzymują oceny zgodnie z PSO z informatyki.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tygodniu matematyczno-przyrodniczym listopad 2014r.
8. Prace (pliki) podpisane IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZNIA ORAZ KLASĄ prosimy składać do dnia 14 listopada 2014r. osobiście nauczycielom wymienionym w punkcie 3. na płycie CD lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Do pracy proszę dołączyć oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że złożona praca jest w całości mojego autorstwa i wyrażam zgodę na jej publikację na stronie internetowej szkoły.
Podpis ucznia: …………………………….
10. W przypadku wątpliwości, co do poszczególnych punktów regulaminu, prosimy o kontakt z nauczycielem informatyki.

REGULAMIN KONKURSU DLA KLAS IV-V NA RYSUNEK - „MOJE MIASTO”

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
2. Cele konkursu:
a) zainteresowanie uczniów walorami architektonicznymi naszego miasta,
b) zachęcenie uczniów do zastosowania techniki komputerowej w tworzeniu grafiki.
3. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu:
Nauczyciele informatyki: Robert Ostrowski i Jerzy Zarzycki
4. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
5. Warunki techniczne prac:
a) wykonanie samodzielnie pracy komputerowej, nt. „Moje miasto” za pomocą dowolnego programu graficznego,
b) prace muszą być zapisane w formacie .jpg
c) nieużywanie fotomontażu, clipart'ów, skanowania zdjęć!
d) sugerowany format kartki A4 poziomo.
6. Prace będą oceniane przez Jury złożone z nauczycieli informatyki. Przewiduje się przyznanie miejsc od I do III. Laureaci i uczestnicy otrzymują oceny zgodnie z PSO z informatyki.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tygodniu matematyczno-przyrodniczym listopad 2014r.
8. Prace (pliki) podpisane IMIENIEM I NAZWISKIEM UCZNIA ORAZ KLASĄ prosimy składać do dnia 14 listopada 2014r. osobiście nauczycielom wymienionym w punkcie 3. na płycie CD lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Do pracy proszę dołączyć oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że złożona praca jest w całości mojego autorstwa i wyrażam zgodę na jej publikację na stronie internetowej szkoły.
Podpis ucznia: ...............................................................
10. W przypadku wątpliwości, co do poszczególnych punktów regulaminu, prosimy o kontakt z nauczycielem informatyki.

KONKURS PLASTYCZNY
„NARYSUJ ROSICZKĘ LUB INNĄ ROŚLINĘ DRAPIEŻNĄ GRZĘZAWISKO II”

1. Organizator konkursu
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK w Kruszynie
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, Kruszynie
2. Termin:
do 20 października
3. Kategorie wiekowe:
- klasy I-III i IV – VI
4. Zakres i tematyka konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych obrazujących tematykę związaną z Borami Dolnośląskimi na których są tereny podmokłe i występuje drapieżna piękność wśród roślin rosiczka. Ona i inne rośliny owadożerne są przedmiotem konkursu.
5. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,
- zachęcanie do odkrywania bogactwa i piękna przyrody Borów Dolnośląskich
6. Zasady uczestnictwa w konkursie
- zgłoszone prace do konkursu muszą być wykonane samodzielnie
- autor zgłasza 1 pracę
- format pocztówkowy
- prace muszą być tematycznie związane z roślinami owadożernymi
- prace mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A4 lub A3 technicznym
- zgłoszenie pracy do konkursu jest jednocześnie zgodą do wykorzystania pacy i danych osobowych autora do publicznej wiadomości
- na odwrocie należy wkleić kartę zgłoszeniową
Szczegóły, regulamin konkursu na stronie www.trek.org.pl i www.rosiczki.pl