Regulaminy konkursów

Szukaj

KONKURS PLASTYCZNY
„NARYSUJ ROSICZKĘ LUB INNĄ ROŚLINĘ DRAPIEŻNĄ GRZĘZAWISKO II”

1. Organizator konkursu
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK w Kruszynie
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, Kruszynie
2. Termin:
do 20 października
3. Kategorie wiekowe:
- klasy I-III i IV – VI
4. Zakres i tematyka konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych obrazujących tematykę związaną z Borami Dolnośląskimi na których są tereny podmokłe i występuje drapieżna piękność wśród roślin rosiczka. Ona i inne rośliny owadożerne są przedmiotem konkursu.
5. Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej,
- zachęcanie do odkrywania bogactwa i piękna przyrody Borów Dolnośląskich
6. Zasady uczestnictwa w konkursie
- zgłoszone prace do konkursu muszą być wykonane samodzielnie
- autor zgłasza 1 pracę
- format pocztówkowy
- prace muszą być tematycznie związane z roślinami owadożernymi
- prace mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A4 lub A3 technicznym
- zgłoszenie pracy do konkursu jest jednocześnie zgodą do wykorzystania pacy i danych osobowych autora do publicznej wiadomości
- na odwrocie należy wkleić kartę zgłoszeniową
Szczegóły, regulamin konkursu na stronie www.trek.org.pl i www.rosiczki.pl