Regulaminy konkursów

Szukaj

2. Eliminacje do konkursu
W konkursie bierze udział dziesięć osób z każdego poziomu, które osiągnęły najwyższą ilość punktów w teście eliminacyjnym przeprowadzonym przez nauczyciela przyrody do 25 października 2015 roku.

3. Termin konkursu
Dla klas czwartych 3 XI 2016 r. godz. 12.40, sala nr 10,
Dla klas piątych 3 XI 2016 r. godz. 14.00, sala nr 10,
Dla klas szóstych 4 XI 2016 r. godz. 12.40, sala nr 10,

4. Przebieg konkursu
Gracze losują numery stanowisk.
Konkurs będzie składał się z trzech części.
Uczestnicy otrzymają po trzy szanse. W każdym etapie konkursu gracze powinni w szybkim tempie (do 4 sekund) udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Za każdym razem liczy się pierwsza odpowiedź.

Podczas pierwszej części konkursu każdy zawodnik otrzyma po dwa pytania. Za złą odpowiedź traci jedną szansę. Jeśli uczestnik odpowie prawidłowo na jedno lub dwa pytania, przechodzi do następnej części konkursu. Gracz, który nie odpowie prawidłowo na żadne z dwóch pytań odpada.

Do drugiej części konkursu gracze przechodzą z taką liczbą szans, jaką ocalili podczas pierwszej części. Pierwsze pytanie otrzymuje osoba na stanowisku 1. Jeśli gracz z numerem 1 dobrze odpowie, wskazuje osobę, która będzie odpowiadała po nim. Jeśli, gracz z numerem jeden odpowie źle, traci szansę, a następne pytanie kierowane jest do gracza z numerem 2 itd. W tej części konkursu gracz, który odpowie na pytanie ma prawo wyboru osoby, która będzie po nim odpowiadała. Za niepoprawną odpowiedź uczestnik traci jedną szansę. Kolejnego gracza do odpowiedzi wskazuje ta osoba, która jako ostatnia dobrze odpowiedziała. Osoba, która straci wszystkie szanse, odpada. Druga część konkursu kończy się, gdy zostają na swoich stanowiskach tylko trzej zawodnicy.
Zawodnicy, którzy przechodzą do trzeciego etapu konkursu, otrzymują tyle punktów, ile szans ocalili w dwóch poprzednich etapach. Otrzymują po trzy nowe szanse. Za każdą złą odpowiedź, gracz traci szansę. Jeśli straci wszystkie szanse, odpada.
W trzeciej części konkursu jest 40 pytań.
Pierwsze pytanie w tej części konkursu kierowane jest do wszystkich graczy. Odpowiada ten, który pierwszy się zgłosi, podnosząc kartkę ze swoim numerkiem. Gracz, który poprawnie odpowie na pytanie otrzymuje 10 punktów i ma prawo wybrać zawodnika, który będzie odpowiadał na następne pytanie. W wypadku, gdy nikt się nie zgłosi w ciągu 3 sekund, prowadzący czyta następne pytanie. Za każdym razem gracz, który poprawnie odpowiedział jako ostatni na pytanie, ma prawo wybrać następnego odpowiadającego. Jeśli gracz wyznaczy siebie, ma szansę otrzymać aż 20 punktów za poprawną odpowiedź. Jeśli gracz został wskazany przez innego uczestnika i poprawnie odpowie - otrzymuje 10 punktów. W przypadku, gdy gracz wskaże sam siebie do odpowiedzi i źle odpowie, prowadzący kieruje znowu pytanie do wszystkich uczestników i odpowiada ten, który jako pierwszy się zgłosi.

5. Wyłonienie zwycięzcy
Zwycięża osoba, która w ostatnim etapie konkursu zachowała najdłużej choć jedną szansę.
W przypadku, gdy skończą się pytania, a więcej niż jedna osoba zachowała szansę, wygrywa ten, kto uzyskał najwięcej punktów.