Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

LOGOPEDA

LOGOPEDA

Barbara Kmieć -Tarnowska – logopeda

 

Kto może przyjść do logopedy? Kto objęty jest terapią?

Do logopedy może przyjść każdy uczeń naszej szkoły i rodzic ucznia naszej szkoły. Terapią objęci są w pierwszej kolejności uczniowie  z opiniami i orzeczeniami  poradni psychologiczno  - pedagogicznej. Kolejno uczniowie  wyłonieni w wyników badań przesiewowych, których rodzice umówili się i przyszli na pierwsze zajęcia.

 Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna prowadzona jest z dzieckiem indywidualnie w gabinecie logopedycznym z wykorzystaniem różnorodnych technik, metod i pomocy, w oparciu o plan terapii. Zdarza się też, że pracujemy w dwójkach, gdy terapia jest już na etapie utrwalania, czy automatyzacji mowy i dotyczy podobnej wady. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w zajęciach zaraz po lekcjach. Natomiast umówieni przez dziennik w innych godzinach. W zajęciach mogą (co jest mile widziane) uczestniczyć rodzice, chętnie demonstruję i instruuję, jak pomóc i ćwiczyć z dzieckiem w domu. Praca w gabinecie jest jedynie” obraniem kursu” na poprawną mowę, natomiast „rejs” musi odbyć się w domu. To gwarantuje sukces terapii. Uczniowie otrzymują karty pracy i wskazówki na co zwrócić uwagę ćwicząc w domu.

Gabinety

  1. Gabinet przy ul. Mikołaja Brody, w budynku świetlicy, na parterze.
  2. Gabinet w budynku szkoły przy ul. Bielskiej, I piętro

Innowacje pedagogiczne

Na zajęciach logopedycznych realizuję dwie innowacje pedagogiczne

„Mową swoją się cieszę, gdy się nie spieszę „ - wykorzystująca techniki stosowane w terapii niepłynności mowy do terapii innych zaburzeń. Dzięki niej następuje poprawa wyrazistości wypowiedzi, prawidłowy tor oddechowy, likwidacja napięć mięśni aparatu artykulacyjnego. Terapia natomiast jest efektywniejsza i atrakcyjniejsza.

„Gdy język giętki jak u kobry w mowie jestem dobry”, ta innowacja, z kolei oparta jest na pracy nad pozycją spoczynkową języka i wykorzystaniem „smacznych” pomocy. Ułatwia i uatrakcyjnia wypracowanie niezwykle ważnej pozycji wertykalno-horyzontalnej języka, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji głosek np: r, sz, s. Innowacja daje uczniowi poczucie sukcesu, więc jest mobilizacją do dalszej pracy.

Badania przesiewowe w klasach pierwszych

Wrzesień w naszej szkole to od kilku lat miesiąc, w którym wszyscy uczniowie klas pierwszych objęci są przesiewowym badaniem logopedycznym. Jest to wstępne badanie logopedyczne, podczas którego oceniam budowę i stan  aparatu artykulacyjnego, koordynację narządów artykulacyjnych, tor oddechowy, mowę. Rodzice otrzymują po badaniu krótką informację zwrotną. Jeśli jest to potrzebne zalecenie dodatkowych konsultacji laryngologicznych, ortodontycznych i zaproszenie do umówienia się (przez dziennik) na pierwsza wizytę do mnie. Po konsultacjach i wywiadzie z rodzicem,  ustalamy plan terapii i termin kolejnego spotkania.

Współpraca z rodzicami

Dla sukcesu terapii (i widocznych efektów poprawy mowy) niezbędna jest współpraca z rodzicami. Rodzice zapraszani są na  zajęcia. Uczestniczą w całych zajęciach lub wchodzą pod koniec zajęć, aby obejrzeć jak należy ćwiczyć, jak skorygować błędy. Szczególnie ważne są pierwsze wizyty połączone z wywiadem z rodzicem, kiedy stawiana jest diagnoza i wstępny plan terapii. Rodzice uczniów, którzy przychodzą na zajęcia tuż po lekcjach mogą skorzystać z konsultacji dla rodziców. Spotkania z rodzicami są dla mnie bardzo cenne, gdyż przekładają się na sukces dziecka. 

Programy multimedialne

W czasie terapii wykorzystuję  logopedyczny program multimedialny, z interaktywnymi ćwiczeniami Edu - Senso. Ćwiczenia  i zabawy te angażują  wiele zmysłów,  rozwijają koordynację wzrokowo – ruchową, słuchowo -ruchową. Pozwalają na nagrywanie, odsłuchiwanie i uświadamianie swoich błędów, rozwijają słuch. Są też atrakcją i urozmaiceniem zajęć. Jednak nie zapominamy o tradycyjnych zabawach i pomocach typu gry planszowe, memory, samodzielnie wykonane „ściganki” i inne, które w dobie multimediów są również atrakcją dla uczniów.

Kontakt   

Zapraszamy do umawiania się poprzez dziennik elektroniczny, wystarczy napisać wiadomość

Data dodania: 2021-01-29 13:03:43
Data edycji: 2021-01-29 13:04:26
Ilość wyświetleń: 2429

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej