Czcionka:

A+A-

Kontrast:

''MATEMATYK Z BŁYSKIEM''

KONKURS MATEMATYCZNY LIGA ZADANIOWA

„Matematyk z błyskiem 2022”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • rozwijanie umiejętności dotyczących stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w nietypowych sytuacjach problemowych.

Okres trwania:

17 października 2022 r. – 5 maja 2023 r.

Uczestnicy – zainteresowani uczniowie z klas VI – VIII.

 

REGULAMIN

 

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły z klas VI - VIII.
 2. Przed przystąpieniem do konkursu, każdy zainteresowany uczeń, przekazuje nauczycielowi uczącemu matematyki zaklejoną kopertę z kartką, na której zapisuje imię
  i nazwisko, klasę oraz swój wymyślony kod literowy (cyfry, litery i znaki specjalne – maksymalnie 5 znaków).
 3. Co dwa tygodnie na stronie szkoły w zakładce „Matematyk z błyskiem” i w gablocie matematycznej na I piętrze umieszczany będzie nowy zestaw składający się z pięciu zadań.
 4. Uczniowie rozwiązane zadania (każde na osobnej kartce) przekazują do sekretariatu szkoły w kopercie formatu A4, opisanej kodem.
 5. Jedna koperta będzie służyć uczniowi przez cały czas trwania konkursu.
 6. Wyniki każdego etapu będą zapisywane na kopercie.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać przynajmniej jedno zadanie z listy.
 8. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie trwania konkursu.
 9. Finał konkursu odbędzie się w maju.
 10. Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.
 11. Uczniom, którzy rozwiążą przynajmniej jedno zadanie z każdej listy i weźmie udział w finale, dolicza się 25 punktów za systematyczność.
 12. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni roczną oceną celującą z matematyki oraz nagrodami rzeczowymi.
 13. Liczbę laureatów ustala zespół nauczycieli matematyki.
Data dodania: 2022-10-12 00:15:47
Data edycji: 2023-06-14 23:24:07
Ilość wyświetleń: 1698

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej