Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

ASYSTENT UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Gmina Miejska Bolesławiec otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu”. Grant ten zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy.
Obszary działań asystenta (ASPE) to: działania wspierające ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojęta współpraca z nauczycielami i specjalistami oraz wspólne planowanie wsparcia dla ucznia. Zaplanowane działania umożliwią podjęcie praz zmierzających do przygotowania kadry asystentów oraz stworzenia mechanizmów finansowania usług asystenckich.
Projekt będzie realizowany do 30 marca 2023 roku. Kwota grantu wynosi 31 486,50 zł.
W skali kraju, zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”, wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

 

Data dodania: 2022-06-27 09:34:19
Data edycji: 2022-06-27 09:34:25
Ilość wyświetleń: 167

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej