Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 województwo dolnośląskie

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 województwo dolnośląskie

15 maja-19 czerwca - termin składania wniosków do szkół ponadpodstawowych (terminy dla uczniów, którzy NIE ZDAJĄ dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej),

 

15-31 maja - termin składania wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej,

 

1-12 czerwca, II termin 19 czerwca- 6 lipca - próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych (dyrektor szkoły ustala dokładną datę),

 

12, 13, 14 czerwca - dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w maju,

 

23 czerwca - koniec roku szkolnego, uczniowie otrzymują świadectwa,

 

23 czerwca-10 lipca - termin uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można dokonać zmian we wniosku,

 

3 lipca - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty,

 

18 lipca - wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół,

 

19-28 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,

 

31 lipca - podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 

4-7 sierpnia - próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych w rekrutacji uzupełniając,

 

9 sierpnia - wyniki rekrutacji uzupełniającej, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół,

 

10-17 sierpnia - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej,

 

18 sierpnia - opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

W pierwszym etapie szkoły publikują na swoich stronach internetowych ofertę edukacyjną na dany rok. Mniej więcej od połowy maja uczniowie klas ósmych przystępują do składania wniosków o przyjęcie do szkół. Ważne: Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do większej liczby placówek.

 

Po złożeniu wniosków uczniowie mają jeszcze szansę na ich weryfikację i zmianę.

 

Po otrzymaniu zaświadczeń o wyniku z egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej uczniowie muszą uzupełnić złożone aplikacje o informacje z tych dokumentów.

W następnej kolejności szkoły publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół, a uczniowie potwierdzają wolę przyjęcia do wybranej placówki. W ostatnim etapie szkoły ogłaszają listy osób przyjętych do szkół.

 

Przelicznik punktów

O przyjęciu lub nieprzyjęciu do wymarzonej szkoły decydują punkty, które uczeń może

zdobyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Szkoły nie publikują progów punktowych, ale

kwalifikują do przyjęcia uczniów, którzy zdobyli ich najwięcej. Przed wyborem placówki

warto więc sprawdzić, jak w przeszłości kształtowały się te wielkości i ile punktów trzeba

było zdobyć, aby zostać przyjętym do szkoły.

 

Ważne!

To są informacje jedynie poglądowe

O tym, ile punktów można zdobyć za dodatkowe aktywności, decyduje rozporządzenie.

W sumie w postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać 200 pkt. Za świadectwo

maksymalnie można ich zdobyć 100. Przelicznik ocen i aktywności wygląda następująco:

  • ocena z języka polskiego – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z matematyki – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z I wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • ocena z II wybranego przedmiotu – maksymalnie 18 pkt (18 pkt za ocenę celującą, 17 pkt za ocenę bardzo dobrą, 14 pkt za ocenę dobrą, 8 pkt za ocenę dostateczną i 2 pkt za ocenę dopuszczającą),
  • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – 18 pkt,
  • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt,
  • wolontariat – 3 pkt.

 

Wynik z języka polskiego i matematyki przelicza się jako: wynik × 0,35 a z języka angielskiego jako wynik × 0,3.

 

Jakie dokumenty?

Aby starać się o przyjęcie do szkoły średniej, będzie niezbędny wniosek, zaświadczenie o wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia ósmej klasy. Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ważne!

Jeśli starasz się o przyjęcie do szkoły branżowej, sprawdź wymagania danej szkoły i danego zawodu. Możliwe, że trzeba będzie dostarczyć zaświadczenia np. od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu.

 

Przydatne linki:

https://www.youtube.com/watch?v=4dn5n8OJRVY

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Data dodania: 2023-05-22 10:17:22
Data edycji: 2023-05-22 11:00:28
Ilość wyświetleń: 545

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej