Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJA O WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

INFORMACJA O WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

INFORMACJA O WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 

Artykuł 1: Prawo wybierania.

 • 1. Prawo wybierania zarządu Samorządu Uczniowskiego mają uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu.
 • 2. Wybory są:
 1. Powszechne – każdy uczeń klas IV -VIII ma prawo udziału w głosowaniu.
 2. Równe – każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu.
 3. Bezpośrednie – uczeń głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU.
 4. Tajne – wybór jest anonimowy.

 

 

 

Artykuł 2: Prawo bycia wybieranym.

 • 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 • 2. Prawo kandydowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
  nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu mają  przedstawiciele klas VI – VIII.

 

Artykuł 3: Zasady zgłaszania kandydatów.

 • 1. Kandydatura może być zgłoszona tylko za zgodą kandydata.
 • 2. Kandydaci do Samorządu powinni uzyskać poparcie co najmniej 20 uczniów i 2 nauczycieli.
 • 3. Uczeń i nauczyciel może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 • 4. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, klasę i być opatrzone jej własnoręcznym podpisem.
 • 6. Kandydaci w terminie 19-21.09.2022 składają listy popierające ich do OPIEKUNA SU.
 • 7. 22.09.2022 zostanie wywieszona lista kandydatów do SU.

 

Artykuł 4: Zasady prowadzenia kampanii wyborczej.

 • 1. Kampania trwa od 22.09.2022 do 26.09.2022.
 • 2. Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie Szkoły Podstawowej nr 4
  im. Jana Matejki w Bolesławcu. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej poza szkołą. Kampania wyborcza nie może zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły.
 • 3. Kandydaci w wyznaczonym miejscu na korytarzu szkolnym przedstawiają informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie Uczniowskim.
 • 4. Podczas kampanii wyborczej obowiązują zasady „fair play”.
 • 5. Za prawidłowy przebieg kampanii wyborczej kandydatów są odpowiedzialni sami kandydaci i ich wychowawcy.
 • 6. Po zakończeniu kampanii wyborczej kandydaci muszą niezwłocznie usunąć wszystkie materiały wyborcze z terenu szkoły.

Artykuł 5: O głosowaniu.

 • 1. Głosowanie odbędzie się 28.09.2022 .
 • 2. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas IV - VIII.
 • 3 Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Karta zawiera imiona i nazwiska kandydatów spisane alfabetycznie.
 • 4. Głosowanie odbywać się będzie w klasach, w których przebywają uczniowie.
 • 5. Komisja wyborcza będzie zbierała karty wyborcze do urny.
 • 6. Komisja ogłasza zakończenie głosowania w momencie, gdy wszyscy uprawnienie do głosowania obecni w tym dniu w szkole oddali swoje głosy.

 

Artykuł 9: Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.

 • 1. Ustalenie wyników wyborów następuje w dniu wyborów w obecności członków Szkolnej Komisji Wyborczej.
 • 2. Głos jest nieważny, gdy uczeń – wyborca postawi znak „x” u więcej niż jednego kandydata lub nie zaznaczy żadnego.
 • 3. Liczba oddanych głosów powinna być zgodna z liczbą wyborców, którzy głosowali. W przypadku gdyby obie liczby nie były zgodne, należy ustalić przyczyny.
 • 4. Po ustaleniu wyników wyborów w skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wejdą trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.  
 2. Kandydat z drugim wynikiem zostaje jego zastępcą.
 3. Kandydat z trzecim wynikiem zostaje sekretarzem.
 • 5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów maksymalnej liczby głosów dyrektor szkoły ogłosi kolejną turę wyborów, w której zostanie wybrany nowy przewodniczący samorządu.
 • 6. Listę członków nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu ogłasza opiekun Samorządu, nie później niż dwa dni po zakończeniu wyborów.
 • 7. Uwagi związane z przebiegiem wyborów można zgłaszać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania.
 • 8. Protesty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Data dodania: 2022-09-16 08:33:27
Data edycji: 2022-09-16 08:34:41
Ilość wyświetleń: 141

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej