Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs na interaktywną gazetkę

Konkurs na interaktywną gazetkę

Konkurs na interaktywną gazetkę 2020/2021

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na interaktywną gazetkę klasową

 

CELE KONKURSU

 • popularyzowanie sztuk wizualnych wśród uczniów szkoły,
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności twórczych,
 • podnoszenie kompetencji TIK uczniów,
 • mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy,
 • kształtowanie postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę,
 • uwrażliwianie na estetykę.

 

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu.
 • Konkurs jest oparty na współzawodnictwie klasowym.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie interaktywnej gazetki klasowej w wybranym programie graficznym (prezentacja Power Point, Padlet, …) na podany temat:
 • grudzień – „Święta, święta”,
 • styczeń – „Bezpieczeństwo ważna sprawa, czyli co możemy robić w czasie ferii?”,
 • luty – „Nasz pomysł na covid”,
 • marzec – „Jan Matejko – patron szkoły”,
 • kwiecień – „Wielkanocne tradycje”,
 • maj – „Witaj majowa jutrzenko”,
 • czerwiec – „ Co nowego u …? Krótkie kalendarium z życia klasy”.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną tematyka konkursów w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII – indywidulanie lub grupowo,
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie linku do pracy konkursowej do 15 każdego miesiąca na adres opiekuna samorządu:

jola.rzezwicka@sp4boleslawiec.pl

 • Praca powinna być umieszczona do wglądu na szkolnej platformie Office 365.
 • Każda klasa może zgłosić tylko jedną gazetkę w danym miesiącu (wychowawca klasy decyduje, która gazetka reprezentuje klasę w konkursie).
 • Do prac należy dołączyć dane autora/autorów – reprezentantów klasy.
 • Przedmiotem konkursu są prace graficzne wykonane w dowolnym programie graficznym, którego odtwarzanie umożliwia szkolna platforma Office 365.
 • Ocenie podlega: treść gazetki, grafika - kolorystyka, skojarzenia, powiązanie treści z obrazem, oryginalność pomysłu.
 • Gazetki zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora – Samorząd Uczniowski.

 

NAGRODY

 • Uczestnicy konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą z informatyki z rangą 5 (konkurs szkolny).
 • Laureaci konkursu otrzymają ocenę celującą z informatyki z rangą 5 (konkurs szkolny).

 

Data dodania: 2020-11-30 14:11:09
Data edycji: 2020-11-30 14:12:23
Ilość wyświetleń: 413

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej