Czcionka:

A+A-

Kontrast:

,,Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat''

,,Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat''

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych to święto obchodzone 6 marca, ustanowione w 2012 roku przez Parlament Europejski, mające na celu uhonorowanie pamięci osób, które sprzeciwiały się reżimom totalitarnym i masowym zbrodniom w XX i XXI wieku. Data została wybrana nieprzypadkowo - 6 marca przypada rocznica śmierci Mosze Bejskiego, inicjatora Ogrodów Sprawiedliwych w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". W ramach obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, w Muzeum Historii Żydów Polskich we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizowane są wystawy upamiętniające polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jako grupę unikatową na tle narodów europejskich ze względu zarówno na to, że stanowili zbiorowość najliczniejszą, jak i na to, że Polakom za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Parlament Europejski podjął inicjatywę, by pojęcie ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" odnoszące się do ludzi pomagającym Żydom w okresie Holokaustu, rozszerzyć na cały świat i na inne tego typu zjawiska, szczególnie o charakterze ludobójczym. Samo pojęcie Sprawiedliwego ma uniwersalny charakter. Ogrody Sprawiedliwych powstały już m.in. w Yad Vashem w Jerozolimie, w Polsce, w Armenii, Bośni, Rwandzie, Włoszech i Francji.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, uczniowie kl.8c wzięli udział w spotkaniu online z Panią Eweliną Szumilak – edukatorką  z Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu, które było poświęcone sylwetkom Polskich Sprawiedliwych z okresu II wojny światowej (SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA. ŚWIADECTWA I DYLEMATY POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ). Spotkania tematyczne i zajęcia z Muzeum w Bełżcu gdzie w latach 1942-1943 funkcjonował niemiecki nazistowski obóz zagłady, będą kontynuowane w kolejnych tygodniach. Pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu przedstawiają uczniom przygotowane prezentacje, które pozwalają poznać szereg zagadnień związanych z historią obozu zagłady w Bełżcu, okupacją hitlerowską w Polsce, Holokaustem. Poruszane treści uzupełniają i znacznie poszerzają wiedzę uczniów, są także punktem wyjścia do dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością w kontekście szeroko rozumianych praw i wolności człowieka.
Drugim punktem naszych szkolnych obchodów było zaproszenie uczniów klas 8 na wirtualne spotkanie z niezwykłą osobą - Panem Alfredem Kwarciakiem JEDYNYM BOLESŁAWIANINEM SPRAWIEDLIWYM WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA.
Pan Alfred Kwarciak urodził się w Dubnie (przed 1939 r. powiat wołyński, obecnie Ukraina). Przed II wojną światową w okolicach Dubna mieszkało ok. dwunastu tysięcy Żydów. Wszyscy oni mieli zginąć latem 1942 r. na Szybnej Górze, miejscu eksterminacji Żydów pod Dubnem oddalonym od domu Państwa Kwarciaków zaledwie o trzydziesci metrów. Pan Alfred Kwarciak miał wtedy dziesięć lat i wraz ze starszym bratem byli świadkami śmierci setek okolicznych Żydów. W sierpniu 1942 r. do domu Państwa Kwarciaków przyszło w nocy piętnastu uciekinierów z Szybnej Góry, prosząc o udzielenie pomocy. Wśród nich było sześcioro dzieci. Rodzina Pana Alfreda znała ich jeszcze sprzed wojny. Państwo Kwarciakowie zdecydowali się im pomóc. Ukrywający się Żydzi spędzili w wykopanym schronie ok. dwudziestu miesięcy, aż do wejścia Armii Czerwonej do Dubna w marcu 1944 roku. Po zakończeniu wojny rodzina Państwa Kwarciaków została przymusowo przesiedlona na teren Polski i zamieszkała w Bolesławcu.
W 1992 roku Pan Alfred Kwarciak otrzymał wraz z całą swoją Rodziną tytuł: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-kwarciakow
https://www.youtube.com/watch?v=oFHqq42xy_M
https://www.youtube.com/watch?v=58AvY96h3WY

Inf. Beata Orczyk - nauczycielka historii

Data dodania: 2021-03-09 08:12:09
Data edycji: 2021-03-09 08:12:17
Ilość wyświetleń: 201

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej