Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja pracy szkoły od 22.03.2021r.

Organizacja pracy szkoły od 22.03.2021r.

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, które wejdzie w życie 22 marca 2021 r. szkoła przechodzi na zdalne nauczanie.


W związku ze zmianą organizacji nauczania informuję:

 

Klasy I – III -  LEKCJE

 1. Lekcje będą odbywać się na platformie Teams zgodnie z planem (ewentualne zmiany planu wychowawczynie będą uzgadniać z rodzicami i opiekunami)
 2. Czas trwania lekcji to 35 minut (ewentualne zmiany planu wychowawczynie będą uzgadniać z rodzicami i opiekunami)
 3. Braki sprzętowe należy zgłaszać za pośrednictwem wychowawczyń – jest możliwość wypożyczenia tabletów.

Klasy I – III - ŚWIETLICA

 1. Dla dzieci klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 będzie zorganizowania świetlica NA WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW
 2. Wnioski wraz z uzasadnieniem proszę składać za pośrednictwem wychowawczyń klas, wychowawczyń świetlicy lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły ul. M. Brody 12.
 3. Świetlica będzie pracować w godzinach 6:30 – 15:30.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy będą, w miarę możliwości, uczestniczyć w lekcjach ze swoją klasą.

Klasy I – VIII

 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą mieć zorganizowane zajęcia w szkole, jeżeli rodzice/opiekunowie zgłoszą taką potrzebę.
 2. Uczniowie, którzy nie mogą odbywać nauki zdalnej z domu mogą korzystać z pracowni komputerowych i sprzętu szkolnego na terenie szkoły.
 3. Konsultacje dla uczniów klas ósmych odbywają się w szkole zgodnie
  z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kalendarz szkolny”
 4. W szkole mogą odbywać się konkursy (w pełnym reżimie sanitarnym).

Maria Subik - dyrektor szkoły

Data dodania: 2021-03-19 09:55:00
Data edycji: 2021-03-19 11:09:43
Ilość wyświetleń: 370

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej