Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.” 

/Karl Hesselbacher/

 

Nie taki pedagog straszny jak go malują! Czyli – do czego i komu potrzebny jest pedagog szkolny? 

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Czym zajmuje się pedagog?

Podstawową rolą pedagoga jest analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Działania pedagoga nakierowane są na ochronę i poprawę sytuacji dziecka, zarówno w środowisku szkolnym jak i rodzinnym.  Pedagog jest więc przede wszystkim rzecznikiem dziecka. Jednak obszary jego działania obejmują wiele płaszczyzn życia szkolnego. Pedagog swoimi działaniami wspomaga: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Do zadań pedagoga, między innymi, należy:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca z różnymi instytucjami: Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę.

Kto i w jakiej sytuacji można skorzystać z pomocy pedagoga?

Drogi uczniu, zwróć się do mnie gdy:

 • Czujesz się samotny, sądzisz, że nikt go nie rozumie.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Nie możesz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz trudności w nauce.
 • Nie możesz odnaleźć się wśród kolegów i koleżanek w klasie.
 • Chciałbyś zrobić coś dobrego dla innych.
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością.
 • Potrzebujesz chwili wyciszenia i spokoju.

 

Przyjdź do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, skorzystaj z porady pedagoga w przypadku gdy:

 • Zauważysz problemy w nauce swojego dziecka o nieznanym podłożu.
 • Pojawiają się niepokojące spostrzeżenia związane z procesem wychowania dziecka.
 • Zauważyłeś nagłe, niepokojące zmiany w zachowaniu syna lub córki.
 • Masz trudności w komunikacji z dorastającym dzieckiem.
 • Dziecko komunikuje ci problemy w klasie.
 • Pojawiły się problemy w rodzinie (problemy materialne, rozwód, przemoc, choroba, śmierć).
 • Potrzebujesz rady, wsparcia w wychowaniu.
 • Twoje dziecko przejawia wyraźne uzdolnienia i chcesz je rozwijać.
 • Rodzina znalazła się w nowej sytuacji i zauważasz trudności dziecka w jej zaakceptowaniu.

 

Kontakt z pedagogami

Zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny oraz pod numerami telefonów:

Lucyna Cichewicz, pedagog klasy I-III  budynek przy ulicy Mikołaja Brody 12

75 732 24 58   (numer sekretariatu szkoły, prosić pedagoga).

 

Mariana Korczuk-Zamojska, pedagog klasy IV-VIII budynek przy ulicy Bielskiej 5

75 6121 311

 

Informacja dla rodziców o możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych w rodzinie na terenie naszego miasta znajduje się w zakładce: Komunikaty i ważne informacje.

Data dodania: 2021-04-14 11:40:45
Data edycji: 2022-11-14 14:52:17
Ilość wyświetleń: 3127

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej