ZAPRASZAMY NA FESTYN 25 MAJA 2024 r. BOISKO SZKOLNE PRZY UL. M. BRODY
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

PSYCHOLOG SZKOLNY:

PSYCHOLOG SZKOLNY:

Najważniejszą osobą w pracy psychologa szkolnego jest uczeń, a najważniejszą wartością,  jest jego szeroko pojmowany dobrostan.

To właśnie uczeń jest podmiotem wszystkich podejmowanych przez psychologa szkolnego działań. Mając na uwadze najlepiej pojęte dobro ucznia, każde podjęte przez psychologa działanie cechuje dyskrecja, wyważenie i wysoka etyka.

Należy także podkreślić, iż "tajemnicą zawodową objęte są informacje uzyskane przez psychologa w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych. O ile to możliwe, tajemnicą zawodową objęty jest także sam fakt uczestniczenia w działaniach." (Kodeks Etyki Zawodowej PTP). Oznacza to, że jeśli nie jest zagrożone zdrowie i życie podopiecznego – wszystkie pozyskane przez psychologa informacje są poufne.

 

Rola i zadania psychologa szkolnego:

Praca psychologa w szkole podstawowej charakteryzuje się wysoką dynamiką i olbrzymią różnorodnością. Taka specyfika wymaga od specjalisty szerokiej wiedzy z różnorodnych dziedzin oraz szerokiego spektrum umiejętności praktycznych, w tym podejmowania trafnych działań pod presją.

Podejmowane przez psychologa czynności mają wielowymiarowy charakter:

 • diagnostyczny,
 • terapeutyczny,
 • psychoedukacyjny,
 • wychowawczy,
 • profilaktyczny,
 • interwencyjny,
 • mediacyjny,
 • organizacyjny,
 • konsultacyjny,
 • doradczy,
 • ... i wiele, wiele innych.

 

 

Z kim kontaktuje się psycholog szkolny:

W swojej pracy psycholog szkolny nawiązuje relacje z wieloma osobami:

 • uczniowie,
 • rodzice/opiekunowie prawni,
 •  

Jeśli zachodzi konieczność, psycholog nawiązuje także kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin, takimi, jak terapeuci i psychoterapeuci, lekarze różnych specjalizacji, pracownicy MOPS / GOPS, pracownicy Sądu etc.

Należy jednakże podkreślić, iż pozyskiwanie informacji nie jest tożsame z ich udzielaniem.

 

Podstawa prawna pracy psychologa szkolnego:

 • Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Statut szkoły,
 • szkolny program wychowawczo- profilaktyczny.

 

Ponadto, aby zagwarantować najwyższe standardy pracy z tak wrażliwymi aspektem jak ludzka psychika, pracę psychologa reguluje dodatkowo nowy Kodeks Etyczny Psychologa zatwierdzony przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Ewa Śliwko

Data dodania: 2021-10-20 14:15:29
Data edycji: 2024-02-15 09:05:03
Ilość wyświetleń: 2003

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej