Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SZKOLNY KONKURS NA FILM „MÓJ WOLNY CZAS W CZASIE PANDEMII”

SZKOLNY KONKURS NA FILM „MÓJ WOLNY CZAS W CZASIE PANDEMII”

SZKOLNY KONKURS NA FILM
„MÓJ WOLNY CZAS W CZASIE PANDEMII”

Organizator: Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 4
w Bolesławcu

 

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży kreatywnego wykorzystywania urządzeń technologicznych oraz promowanie ciekawego spędzania czasu w czasie pandemii.

 

Przedmiotem konkursu jest film ukazujący i promujący spędzanie wolnego czasu w czasie pandemii w dowolnej konwencji: reportaż, wywiad, film dokumentalny, teledysk, itp.)

 

Czas trwania filmu: 1 minuta.

Pojemność: do 50 MB.

Zapis w formacie MP4.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 8

 

Nagrody zostaną przyznane zdobywcom I, II, III miejsca.

Przewidziana jest również nagroda dodatkowa  autorowi pracy wyróżnionej.

 

Film może zgłosić jedna osoba – uczeń klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

Praca musi być samodzielną pracą autora, nigdy wcześniej niepublikowaną. Nie może być kopią już istniejących utworów ani ich fragmentów.

Treści zawarte w filmie powinny być utworzone w języku polskim (teksty, napisy).

 

Prace niezgodne z regulaminem,  oddane po terminie lub niezgodne z tematem nie będą podlegały ocenie.

Termin: prace należy przesyłać do p. Agnieszki Grzędy mailowo na adres: agnieszka.grzeda@sp4boleslawiec.pl w nieprzekraczalnym terminie 26  lutego 2021r.

Prace konkursowe (linki do nich) zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wyboru najciekawszych/zwycięskich prac dokonają uczniowie na platformie Teams za pomocą formularza Forms.

Data dodania: 2021-01-25 10:09:44
Data edycji: 2021-01-25 10:13:56
Ilość wyświetleń: 265

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej