Czcionka:

A+A-

Kontrast:

TOLERANCJA TO…

TOLERANCJA TO…

Na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, a także na lekcjach wychowawczych obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz Dzień Praw Człowieka. W 1995 r. Konferencja Generalna UNESCO przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji i ustanowiła dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Była to odpowiedź na szerzące się na świecie zjawiska nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i przemocy. Na lekcjach uczniowie definiowali pojęcie tolerancji, szukali odpowiedzi na pytania: Jakie są przyczyny nietolerancji?, Kto jest narażony na brak tolerancji?, Czego nie powinniśmy tolerować?, Jakie są rodzaje tolerancji?

 

W trakcie rozmów i dyskusji młodzież wypracowała wspólną definicję pojęcia tolerancji: Pamiętajmy, że TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA. TOLERUJ, AKCEPTUJ, NIE PONIŻAJ, NIE WYŚMIEWAJ, BĄDŹ WYROZUMIAŁY, SZANUJ, BĄDŹ WRAŻLIWY, INNY NIE ZNACZY GORSZY. WSZYSCY SOBIE RÓWNI. Szczególną uwagę zwróciliśmy na znaczenie tolerancji w szkole. Omawialiśmy razem sytuacje szkolne, podczas których niektórzy uczniowie zachowują się wbrew zasadom tolerancji. Rozmowa z młodzieżą skierowała ich uwagę na takie wartości, jak wzajemny szacunek i kulturalne odnoszenie się do siebie oraz brak akceptacji dla zachowań agresywnych. Uczniowie przygotowali swoje autorskie wiersze promujące przyjaźń i tolerancję.

 

10 grudnia obchodziliśmy Światowy Dzień Praw Człowieka. Pamiętamy o tym dniu, który został ustanowiony w roku 1950 na pamiątkę i dla uczczenia, uchwalonej w dniu 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szczególnie teraz, w obliczu tak wielu konfliktów i trudnej sytuacji na świecie, uczniowie poznali znaczenie Deklaracji i sformułowanych w niej uniwersalnych praw człowieka, na mocy których wszyscy ludzie przychodzą na świat z równymi prawami. W okresie, gdy nie jest możliwa wycieczka do muzeum, to Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odwiedziło uczniów klas ósmych w ich domach.

 

10 i 11 grudnia 2020 r. uczniowie klas: 8a, 8b, 8c i 8d uczestniczyli w warsztatach online: ,,Jak pięknie się różnić", które były prowadzone przez edukatorów z Muzeum Polin w Warszawie. Co nas różni, co nas łączy? Czy potrafimy zaakceptować to, że ktoś ma inną postawę, inne poglądy niż my? W czasie spotkania na zajęciach warsztatowych uczniowie i uczennice w aktywny sposób pracowali nad tematem różnorodności, tożsamości i nierówności społecznych. Wykonywali ćwiczenia i oglądali filmy tematyczne, angażując się w dyskusję nad tym, co każdy z nas może zrobić, żeby wspierać innych pomagając jednocześnie samemu sobie, bo przecież okazane dobro zawsze do nas wraca. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji i Dnia Praw Człowieka było skłonienie uczniów do refleksji i przemyśleń nad postawami i zachowaniem wobec drugiego człowieka oraz uświadomienie uczniom, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy sobie równi. Poruszona została tematyka istotnych wartości w życiu człowieka, jak pomoc, zrozumienie, akceptacja i szacunek.

 

Beata Orczyk - koordynatorka projektu.

Data dodania: 2020-12-14 09:36:53
Data edycji: 2020-12-14 12:52:03
Ilość wyświetleń: 798

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej