Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”

Rozpoczęły się prace nad kolejną, piątą odsłoną projektu „Ocalić od zapomnienia”. Tym
razem poszukujemy osób, które w latach 1945-1960 przybyły z różnych miejsc Polski
znajdujących się w jej granicach od 1945 r. (z Małopolski, Mazowsza, Pomorza czy
Wielkopolski) i osiedliły się na terenie Bolesławca i powiatu. Efektem przedsięwzięcia będzie publikacja zawierająca biogramy osób, które zechcą się podzielić wspomnieniami swoimi lub swoich bliskich.

Dzięki projektowi możecie Państwo ocalić pamięć o swoich przodkach. O tych wszystkich, którzy, żyjąc tu, przez lata wpływali na obecny kształt naszego miasta oraz powiatu. Prosimy Państwa, jeżeli takie są Wasze korzenie, zgłoście się do nas. Pragniemy opisać  Wasze losy. Chcemy także ocalić biografie osób już nieżyjących. Jeżeli więc Wasz przodek już nie żyje, możecie o nim nam opowiedzieć lub napisać. Porozmawiamy z tymi, którzy go dobrze pamiętają, znają jego dzieje oraz posiadają odpowiednie pamiątki i dokumenty związane z jego życiem. Napiszemy biogram tej osoby.

Ideą projektu „Ocalić od zapomnienia” jest spisanie oraz wydanie w formie książkowej wspomnień kolej­nych grup reemigrantów przybyłych na ziemię bolesławiecką w latach 40. i 50. XX w. Przedsięwzię­cie realizowały w latach 2013–2016 Muzeum Ce­ramiki w Bolesławcu i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w kooperacji z bolesławieckimi szko­łami i stowarzyszeniami: Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Od­dział w Bolesławcu, Towarzystwem Współpracy Polsko-Francuskiej we Wrocławiu oraz Stowarzy­szeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół. W opublikowanych do tej pory czterech tomach zawarto 252 biogramy. W ich przygotowanie zaangażowało się 310 uczniów i 50 na­uczycieli. Do tej pory ukazały się kolejno następujące zbiory wspomnień: Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków (2013), Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian (2014), Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, pod red. K. Dudek (2015), Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii (2016).

Koordynatorami piątej edycji projektu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, Muzeum Ceramiki oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym (Ewa Ołenicz-Bernacka  tel. 662 056 576) lub Szkołą Podstawową nr 4 (Maria Subik tel. 602 620 289).

https://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/Yph/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-ocalic-od-zapomnienia

 

Data dodania: 2021-04-01 13:31:42
Data edycji: 2021-04-01 13:42:05
Ilość wyświetleń: 480

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej